Công ty CP KLB thông báo tuyển dụng nhân sự:

Vị trí: Trưởng Ban Kế toán

Bộ phận: Ban Kế toán

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT các chế độ chính sách liên quan đến mảng Tài chính Kế toán;
- Quản lý và điều hành Ban Kế toán: Tuyển dụng, sắp xếp, đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về hoạt động của Ban TC-KT;
- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty;
- Đảm bảo ghi nhận thông tin kế toán đúng, đủ, kịp thời các giao dịch phát sinh
- Xây dựng các quy trình, quy chế nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ hiệu quả;
- Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn;
- Tổ chức lập phương án vay Ngân hàng, làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng và chuẩn bị các hồ sơ phục vụ giải ngân;
- Kiểm soát chi, quản lý các công tác kế toán dự án, kế toán tập đoàn, kế toán các công ty liên kết, kế toán thuế;
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, công ty;
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;
- - Tổ chức thực hiện công tác lập báo cáo Tài chính, báo cáo quản trị định kỳ kịp thời lên Chủ tịch HĐQT để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả;
- Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế, thanh tra… các cơ quan hữu quan khác về các vấn đề liên quan đến Tài chính, Kế toán của hệ thống.
- Quyết toán dự án theo quy định của Nhà nước
- Cập nhật phổ biến các chính sách, luật thuế, kế toán cho các bộ phận trong hệ thống.

YÊU CẦU:

- 5 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương tại DN Chủ đầu tư bất động sản.
- Đã tham gia ít nhất 01 dự án chung cư của Chủ đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán thuế.
- Ưu tiên ứng viên có thêm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương tại Doanh nghiệp về thương mại.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Tổ chức thực hiện thành thạo các báo cáo tài chính công ty.
- Tổ chức thực hiện đúng các quy định về các chính sách thuế và tham mưu các giải pháp về việc tiết kiệm chi phí thuế, đã có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thanh tra thuế.
- Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến họat động kinh doanh bất động sản.
- Am hiểu về kế toán trong xây dựng dự án, bồi thường giải tỏa
- Có kỹ năng và kinh nghiệm giao tiếp với các cơ quan ban ngành liên quan.
- Có kỹ năng quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty.
- Có trách nhiệm và gắn bó với tổ chức

 QUYỀN LỢI:

- Lương thỏa thuận cạnh tranh theo năng lực (40-50 triệu/tháng).
- Có cơ hội thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
- Được hưởng các chế độ theo Luật Lao động và chính sách của Công ty (Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết; Phép ...). Các chế độ đãi ngộ khác trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn.

 

Chia sẻ bài viết