• KLB Tuyển Dụng Vị Trí Thư ký Chủ tịch HĐQT

  14:48 - 20/07/2023

 • CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN FELIZ HOMES – T7/2023

  13:44 - 14/07/2023

 • DEMEGO TRỞ THÀNH ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH FELIZ HOMES

  09:04 - 28/06/2023

 • Feliz Homes: Mua nhà ở ngay không áp lực tài chính

  09:38 - 22/06/2023

 • CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN FELIZ HOMES – T6/2023

  13:33 - 12/06/2023

 • CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN FELIZ HOMES – T5/2023

  15:06 - 18/05/2023

 • Feliz Homes tổ chức thử nghiệm hệ thống PCCC

  10:01 - 25/04/2023

 • CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN FELIZ HOMES – TUẦN 3 T4/2023

  08:40 - 21/04/2023

 • THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG CÂY XANH CẢNH QUAN CỦA FELIZ HOMES

  14:48 - 20/04/2023

 • THƯ KHUYẾN NGHỊ

  11:05 - 19/04/2023

 • Cập nhật tiến độ dự án Feliz Homes tháng 4/2023

  14:41 - 11/04/2023

 • Công ty CP KLB tài trợ 5 phòng học tiêu chuẩn cho Trường THCS Hồng Phong

  08:20 - 28/03/2023