Tin KLB

KHAI XUÂN 2022 & MỪNG SINH NHẬT CHỦ TỊCH KLB
(Ngày đăng 08/02/2022)

Những lời chúc thật ý nghĩa chân thành, những bao lì xì thật phấn chấn, những ly rượu mừng thật ngất ngây, những lời ca tiếng hát thật sôi nổi và cũng thật sâu lắng đã được chia sẻ và thể hiện trong suốt chương trình. Tất cả điều đó thể hiện nét văn hóa gắn kết, tôn trọng và chân thành có trong Công ty CP KLB từ những ngày đầu khởi lập và duy trì tới trường tồn.

"𝑴𝒖̀𝒂 𝒙𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒂̆𝒎 𝒉𝒐𝒂 đ𝒖𝒂 𝒏𝒐̛̉,

𝑬́𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̂̀𝒚 𝒉𝒐̛́𝒏 𝒉𝒐̛̉ 𝒓𝒆𝒐 𝒄𝒂.

𝑪𝒐̛̀ 𝒃𝒂𝒚 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂𝒏 𝒉𝒐̀𝒂,

𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛𝒎 đ𝒂̃ 𝒕𝒐̉𝒂, đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒙𝒂 𝒍𝒐̂́𝒊 𝒈𝒂̂̀𝒏.

𝑿𝒖𝒂̂𝒏 đ𝒂̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒊 𝒕𝒉𝒂̆́𝒎,

𝑽𝒖𝒊 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒊̀𝒏𝒉, 𝒕𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂̆́𝒎 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈.

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑨𝒏𝒉 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́ 𝒅𝒂̣̆𝒎 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈,

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝑪𝒉𝒊̣ 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒄𝒐́ 𝒏𝒆̉𝒐 đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂.

𝑲-𝑳-𝑩 𝒏𝒂𝒚 𝒔𝒖𝒎 𝒉𝒐̣𝒑 𝒉𝒐𝒂𝒏 𝒄𝒂,

𝑲𝒉𝒂𝒊 𝑿𝒖𝒂̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒔𝒂̆́𝒄 đ𝒂̆́𝒄 𝒍𝒐̣̂𝒄 𝒍𝒂̀ đ𝒂̂𝒚."

Caption

Vào ngày 8/2 vừa qua, nhân tiết ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi - vượng khí sinh tài, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV công ty CP KLB đã cùng nhau hiện diện tại Văn phòng Công ty để bắt đầu một năm mới thành công trong sự nghiệp chung của tổ chức cũng như của từng cá nhân. Sự bắt đầu cho một năm mới ấy được diễn ra thông qua Chương trình Khai Xuân 2022 với chủ đề "Chào Xuân Mới - Đón Lộc Tới" và đặc biệt là hoạt động Chúc mừng Sinh nhật Chủ tịch HĐQT - Ông Bùi Trọng Tấn.

Những lời chúc thật ý nghĩa chân thành, những bao lì xì thật phấn chấn, những ly rượu mừng thật ngất ngây, những lời ca tiếng hát thật sôi nổi và cũng thật sâu lắng đã được chia sẻ và thể hiện trong suốt chương trình. Tất cả điều đó thể hiện nét văn hóa gắn kết, tôn trọng và chân thành có trong Công ty CP KLB từ những ngày đầu khởi lập và duy trì tới trường tồn.

Một số hình ảnh trong sự kiện:

Caption
Caption
Caption
Caption
Caption

Tag: khai xuân nhâm dần 2022,KLB,Chủ đầu tư KLB

Tin tức sự kiện khác